monaštvo

Pravilo sv. Benedikta

odlomak dana

Danas - 19. 10. - čita se odlomak:

Poglavlje 13: Kako se jutarnja obavlja u obične dane

1U obične se dane Jutarnja slavi ovako: 2moli se šezdeset šesti psalam bez antifone, malo otežući, kao nedjeljom, tako da svi stignu na pedeseti psalam, koji se govori s antifonom. 3Zatim se po običaju mole dva sljedeća psalma, naime: 4ponedjeljkom peti i trideset peti, 5utorkom četrdeset drugi i pedeset šesti, 6srijedom šezdeset treći i šezdeset četvrti, 7četvrtkom osamdeset sedmi i osamdeset deveti, 8petkom sedamdeset peti i devedeset prvi, 9a subotom sto četrdeset drugi i hvalospjev iz Ponovljenog zakona, koji se dijeli na dvije SLAVE. 10Na druge, naime, dane svakog se dana pjeva odgovarajući hvalospjev iz Proroka, kako je običaj u Rimskoj crkvi. 11Zatim slijede pohvalni psalmi, jedno čitanje iz Apostola napamet, otpjev, himan, redak, hvalospjev iz Evanđelja i litanija. Time se Jutarnja završi.

Više o Pravilu možete saznati ovdje.